• 100 pytań do...Burmistrza Lubska

     • Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem "100 pytań do...". Zaproszonym gościem był Burmistrz Lubska, Pan Janusz Dudojć. Uczniowie mogli zadawać pytania z różnych dziedzin życia, na które Pan Burmistrz chętnie odpowiadał. Spotkanie związane bylo z realizacją przez uczniów naszej szkoły projektu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej . Na ten dzień aula nasza zamieniła się w małą galerię sztuki, w której zaprezentowane zostały obrazy lubskich artystów i prace uczniów. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za podzielenie się doświadczeniem, pasjami i wspomnieniami.

     • Uwaga!!!

     • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach  wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich więc, jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich) , które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8): (zamieszkuje miejscowość gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR) - wypełnij oświadczenie weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

      W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

      Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
      1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
      2. Załącznik 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej)
      3. Załącznik 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
      4. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu. 

      Termin składania dokumentów:
      22.10.2021 r. do godz. 12:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Lubsku.
      Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

      Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68-457-62-49 lub  68-457-62-19

     • Akademia Bezpieczeństwa Fundacja PZU

     • Nowa galeria Akademia Bezpieczeństwa Fundacja PZU została dodana do albumu fotograficznego

      Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU

      5 października Fundacja PZU przeprowadziła zajęcia w ramach akcji "Akademia Bezpieczeństwa" z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego zachowania na drodze oraz w cyberprzestrzeni. Uczniowie mieli możliwość przejażdżki na segwayu, wykonania resuscytacji oraz doświadczenia jak postrzega świat człowiek znajdujący się w stanie nieważkości (alkogoogle i narkogoogle).Była z nami fotobudka, symulator zderzeń oraz dachowania, i inscenizacje teatralne, w których licznie uczestniczyły dzieci oraz młodzież. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe i ciekawe zajęcia.

    • Rodo

    • Polityka prywatności

     Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności