• Podręczniki

   •                                                                    

    PORĘCZNIKI DO RELIGII  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO ZAKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

                                                                       

     

    Klasa I 

    "Poznaję Boży świat"  

     Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

    Klasa II

    "Odkrywamy Królestwo Boże"

    Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondriak, J.Snopek

    Wydawnictwo "Jedność" Kilece

     

    Klasa III

    “Poznaję Jezusa”

    Autorzy: J.Czerkawski, E.Kondriak

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa IV

    "Jestem chrześcijaninem"

    Wydawnictwo sw. Wojciech

     

    Klasa V

     

     "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" 

     Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa VI

    "Szczęśliwi którzy odkrywaja piękno"

    Autorzy: K.Mielnicki, E.Kondratiuk

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa VII

    “Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

    Wydawnictwo “Jedność” Kielce

     

    Klasa VIII

    "Aby nie ustać w drodze"

    J.Szept, D.Jackowiak

    Wydawnictwo Św. Wojciech


     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
   • (+48) 68 371 31 00
   • ul. Bohaterów 6 68-300 Lubsko 68-300 Lubsko Poland
   • Czynny: od poniedziałku do czwartku 7.30 do 15.30 piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
   • Dyrektor Szkoły . Aurelia Fert Godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 15.00 a.fert@sp2lubsko.pl
   • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka. Godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00- 11.00 środa: 13.00- 15.00 j.bereznicka@sp2lubsko.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (nr tel.:683713100, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl adres:Bohaterów 6, Lubsko 68-300). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537488294, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Logowanie