• Podręczniki

   •                                                                    

    PORĘCZNIKI DO RELIGII  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO ZAKUPIENIA WE WŁASNYM ZAKRESIE

                                                                       

     

    Klasa I 

    "Poznaję Boży świat"  

     Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

    Klasa II

    "Odkrywamy Królestwo Boże"

    Autorzy: ks. dr K.Mielnicki, E.Kondriak, J.Snopek

    Wydawnictwo "Jedność" Kilece

     

    Klasa III

    “Poznaję Jezusa”

    Autorzy: J.Czerkawski, E.Kondriak

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa IV

    "Jestem chrześcijaninem"

    Wydawnictwo sw. Wojciech

     

    Klasa V

     

     "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" 

     Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa VI

    "Szczęśliwi którzy odkrywaja piękno"

    Autorzy: K.Mielnicki, E.Kondratiuk

    Wydawnictwo "Jedność" Kielce

     

    Klasa VII

    “Szczęśliwi, którzy czynią dobro”

    Wydawnictwo “Jedność” Kielce

     

    Klasa VIII

    "Aby nie ustać w drodze"

    J.Szept, D.Jackowiak

    Wydawnictwo Św. Wojciech