• Rada Rodziców

    •  

     Szkolna Rada Rodziców  w roku szkolnym 2021/2022

      

     Przewodnicząca: Angela Rajman

     Zastępca i skarbnik: Tomasz Orliński

     Sekretarz: Wioletta Konował

     Członek: Justyna Zwolińska

     Członek: 

     Członek: Beata Borowska

     Członek: Patrycja Sych - Maciszonek

     Komisja rewizyjna: Elżbieta Podgórska

     Komisja rewizyjna: Marta Kunicka

     Składka na Radę Rodziców

     Na bieżący rok szkolny 2021/2022 została ustalona roczna składka na fundusz Rady w kwocie 30 PLN.

     Powyższa składka jest dobrowolna, ale dzięki funduszowi RR możemy wpływać na poziom nauczania w szkole oraz przyczyniać się do tworzenia przyjaznej atmosfery.

     Bardzo prosimy o wpłaty wg deklarowanych kwot.
     Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub w ratach półrocznych w sekretariacie.

      

     Nr konta Rady Rodziców:

     PKO BP O/Lubsko

     74 1020 5460 0000 5802 0101 8647