• Zapraszamy do biblioteki

    •  

     Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
     a biblioteka to świątynia jego myśli
     "

                                                                                                 Cyceron

      Godziny otwarcia biblioteki 8.00 -14.00

           W naszej szkole działa biblioteka szkolna, z której korzystają uczniowie oraz pracownicy. Księgozbiór jest stale uzupełniany o nowe pozycje lekturowe, podręczniki i inne. Przy bibliotece działa także czytelnia szkolna, gdzie można zapoznać się z codzienną prasą, czasopismami tematycznymi oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

     Oprócz udostępniania zbiorów, służymy poradą na różne tematy.

     Staramy się, by w naszej bibliotece panowała serdeczna i życzliwa atmosfera, by było to miejsce przytulne
     i bezpieczne dla każdego ucznia. 

          Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz pozycję ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Głównym źródłem informacji w bibliotece są katalogi alfabetyczny i rzeczowy, zbiorów multimedialnych oraz kartoteki zagadnieniowe.

         REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
   • (+48) 68 371 31 00
   • ul. Bohaterów 6 68-300 Lubsko 68-300 Lubsko Poland
   • Czynny: od poniedziałku do czwartku 7.30 do 15.30 piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
   • Dyrektor Szkoły . Aurelia Fert Godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 15.00 a.fert@sp2lubsko.pl
   • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka. Godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00- 11.00 środa: 13.00- 15.00 j.bereznicka@sp2lubsko.pl
   • KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (nr tel.:683713100, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl adres:Bohaterów 6, Lubsko 68-300). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537488294, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Logowanie