• Spotkanie z wychowawcami.

     • Drodzy Uczniowie,

      po uroczystym apelu, spotykacie się z wychowawcami w klasach. W tych gabinetach będziecie również pracowali przez cały rok szkolny 2021/2022.

      Pamiętajcie o reżimie sanitarnym:

      - maseczka,

      - dezynfekcja ,

      - odległość.

      Was Drodzy Rodzice, prosimy podczas inauguracji roku szkolnego 2021/2022 o pozostanie poza murami budynku, ze względu na obostrzenia Covid-19. Uczniowie klas pierwszych, mogą być pod opieka jednego rodzica.

      Oto wykaz gabinetów:     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00.

      Jeżeli aura pogodowa będzie sprzyjać, apel odbędzie się na placu apelowym. W razie deszczu uroczystość będzie przeniesiona do sali gimnastycznej.Obowiązuje reżim sanitarny w pomieszczeniach obowiązek zakrywania ust i nosa{maseczka} oraz dezynfekcja. 

      Klasy 1-3 wejście "od rzeczki".

      klasy 4-6 wejście główne.

      Klasy 7-8 wejście od placu apelowego.

    • Rodo

    • Polityka prywatności

     Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

      
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku
    • (+48) 68 371 31 00
    • ul. Bohaterów 6 68-300 Lubsko 68-300 Lubsko Poland
    • Czynny: od poniedziałku do czwartku 7.30 do 15.30 piątek - sekretariat nieczynny (prace wewnętrzne)
    • Dyrektor Szkoły . Aurelia Fert Godziny przyjęć: wtorek 13.00 - 15.00 a.fert@sp2lubsko.pl
    • Wicedyrektor. Joanna Bereźnicka. Godziny przyjęć: poniedziałek: 9.00- 11.00 środa: 13.00- 15.00 j.bereznicka@sp2lubsko.pl
    • KLAUZULA INFORMACYJNA Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku (nr tel.:683713100, adres e-mail: sekretariat@sp2lubsko.pl adres:Bohaterów 6, Lubsko 68-300). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. - 537488294, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Logowanie